به اطلاع کاربران گرامی نیک سرور می رسانیم؛
مدتی است اختلالات سنگین و قابل توجهی در سرور میزبانی اشتراکی به وجود آمده که علت آن حملات سنگین بر روی این سرور می باشد.
لذا ضمن پوزش به دلیل این اختلالات، اعلام می کنیم این مرکز حداکثر تلاش خود را برای دفع این حملات انجام می دهد.

مهرماه 1397Saturday, October 20, 2018« برگشت