یافتن محصولها و سرویس ها

هاست لینوکس | پلن 1


50 مگابایت هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
امکانات استاندارد ،
کلود لینوکس + سی پنل به همراه وب سرور لایت اسپید
9,000تومان سالانه
هاست لینوکس | پلن 2


250 مگابایت هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
امکانات استاندارد ،
سی پنل به همراه وب سرور لایت اسپید
14,000تومان سالانه
هاست لینوکس | پلن 3


500 مگابایت هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
امکانات استاندارد ،
سی پنل به همراه وب سرور لایت اسپید
19,000تومان سالانه
هاست لینوکس | پلن 4


1000 مگابایت هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
امکانات استاندارد ،
سی پنل به همراه وب سرور لایت اسپید
4,000تومان ماهانه
29,000تومان سالانه
هاست لینوکس | پلن 5


3000 مگابایت هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
امکانات استاندارد ،
سی پنل به همراه وب سرور لایت اسپید
6,000تومان ماهانه
39,000تومان سالانه
هاست لینوکس | پلن 6


5000 مگابایت هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
امکانات استاندارد ،
سی پنل به همراه وب سرور لایت اسپید
8,000تومان ماهانه
49,000تومان سالانه
هاست لینوکس | پلن 7


10000 مگابایت هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
امکانات استاندارد ،
سی پنل به همراه وب سرور لایت اسپید
12,000تومان ماهانه
69,000تومان سالانه
هاست لینوکس | پلن 8


هاست لینوکس نا محدود ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
امکانات استاندارد ،
سی پنل به همراه وب سرور لایت اسپید
20,000تومان ماهانه
99,000تومان سالانه


URL : WwW.NikServer.cOm
Email : inFo@NikServer.cOm
Support : +98 (21) 33 25 97 13
Yahoo ID : NikServer_com